ខែ​ឧសភា 8, 2024

តើ ការឆ្លុះដៃស្បូន (Hysteroscopy) ជាអ្វី?

ការឆ្លុះអេកូគឺជានីតិវិធីដែលវេជ្ជបណ្ឌិតប្រើដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និងព្យាបាលលក្ខខណ្ឌដែលទាក់ទងនឹងស្បូន និងមាត់ស្បូន ដូចជាការហូរឈាមស្បូនមិនធម្មតា ការឡើងក្រាស់មិនធម្មតា ការហូរឈាមក្រោយអស់រដូវ និងភាពគ្មានកូន។ 

ក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លុះអេកូ គ្រូពេទ្យនិងបញ្ចូល hysteroscope – បំពង់ស្តើងដែលមានមានកាម៉េរ៉ានិងពន្លឺនៅខាងចុង – ចូលទៅក្នុងទ្វារមាសរបស់អ្នក តាមរយៈមាត់ស្បូន និងចូលទៅក្នុងស្បូនរបស់អ្នក។គ្រូពេទ្យនឹងអាចមើលឃើញចូលទៅក្នុងមាត់ស្បូន និងខាងក្នុងស្បូនរបស់អ្នក ជាមួយគ្នានេះដែរគ្រូពេទ្យនិងធ្វើការច្រឹបយកជាលិកាពីស្រទាប់ខាងក្នុងនៃស្បូន សម្រាប់ការធ្វើតេស្តនៅពេលក្រោយ ប្រសិនបើពួកគេរកឃើញអ្វីខុសប្រក្រតី។

ហេតុអ្វីទើបត្រូវធ្វើការឆ្លុះដៃស្បូន hysteroscopy?

ការឆ្លុះដៃស្បូន hysteroscopy គឺដើម្បី ស្វែងរកមូលហេតុនៃការហូរឈាមរដូវខុសធម្មតា។ គ្រូពេទ្យអាច​ប្រើ​វិធី​នេះ​ដើម្បី​ធ្វើ​រោគវិនិច្ឆ័យទៅលើ​លក្ខខណ្ឌ​រួម​មាន៖

 • ការឡើងក្រាស់នៃស្បូនខុសធម្មតា
 • ការហូរឈាមក្រោយអស់រដូវ
 • ស្ទះបំពង់ដៃស្បូន fallopian
 • មហារីកស្បូន
 • Intrauterine adhesion (IUAs) ឬជាលិកាស្លាកស្នាមនៅក្នុងស្បូន
 • ភាពគ្មានកូន

ការវះកាត់ hysteroscopy

ការវះកាត់ hysteroscopy គឺជាការវះកាត់ដែលដាក់ hysteroscope តាមរយៈមាត់ស្បូនចូលទៅក្នុងស្បូន។ វាត្រូវបានគេប្រើដើម្បីព្យាបាលបញ្ហាមិនប្រក្រតីនៅក្នុងស្បូន។ គ្រូពេទ្យ​អាច​ណែនាំ​ឱ្យ​ធ្វើ​ការវះកាត់ដោយការ​ឆ្លុះ​អេកូ​សម្រាប់​លក្ខខណ្ឌ​ដូចជា​៖

 • ការហូរឈាមរដូវខុសធម្មតា 
 • ដុំសាច់
 • ជំងឺផ្សេងៗនៃស្បូន

គ្រូពេទ្យអាចប្រើ hysteroscopy វះកាត់សម្រាប់ ការវះកាត់ដើម្បីព្យាបាលលក្ខខណ្ឌដែលប៉ះពាល់ដល់ទ្វារមាស មាត់ស្បូន និងស្បូន។ ការវះកាត់ទាំងនេះរួមមាន:

 • Endometrial ablation ដើម្បីបំផ្លាញស្រទាប់ខាងក្នុងស្បូន
 • Septum resection ដើម្បីព្យាបាល septum ទ្វារមាស ឬជញ្ជាំងនៃជាលិកាបែងចែកទ្វារមាស
 • Myomectomy ដើម្បីយកដុំសាច់ស្បូនចេញ 
 • Polypectomy ដើម្បីដកការលូតលាស់មិនប្រក្រតីណាមួយដែលមាននៅក្នុងស្បូន

គ្រូពេទ្យអាចធ្វើការ hysteroscopy ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និងវះកាត់ក្នុងនីតិវិធីដូចគ្នា ដើម្បីកុំឱ្យអ្នកត្រូវធ្វើការវះកាត់ផ្សេងទៀត ដើម្បីព្យាបាលបញ្ហាដែលគ្រូពេទ្យបានរកឃើញ។

ហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវការ Hysteroscopy?

មូលហេតុទូទៅបំផុតសម្រាប់ការឆ្លុះអេកូគឺរយៈពេលវែង ឬធ្ងន់ជាងធម្មតា ឬហូរឈាមនៅចន្លោះពេលមករដូវ។ អ្នកប្រហែលជាត្រូវការនីតិវិធីក្នុងស្ថានភាពទាំងនេះ៖

 • លទ្ធផលតេស្ត Pap របស់អ្នកគឺមិនធម្មតា។
 • អ្នក​បាន  ​ធ្លាក់​ឈាម​បន្ទាប់​ពី​អស់​រដូវ ។
 • មានដុំសាច់ ដុំពក ការស្អិត ឬស្នាមនៅលើស្បូនរបស់អ្នក។
 • អ្នកធ្លាប់រលូតកូនច្រើនជាងម្ដង។
 • អ្នកធ្លាប់មានបញ្ហាជាមួយភាពគ្មានកូន។
 • គ្រូពេទ្យរបស់អ្នកត្រូវការសំណាកជាលិកាតូចមួយ (ក្នុងការធ្វើកោសល្យវិច័យ) នៃស្រទាប់ខាងក្នុងនៃស្បូនរបស់អ្នក។ អ្នកអាចមានការថតឆ្លុះដោយការធ្វើកោសល្យវិច័យ មុនពេលអ្នកទទួលការវះកាត់ពង្រីក និងកាត់ស្បូន (D&C) ដើម្បីយកជាលិកាបន្ថែមចេញពីស្រទាប់ស្បូន។
 • IUD របស់អ្នកបានចេញមកក្រៅ។
 • ដើម្បី​បញ្ជាក់​ពី​លទ្ធផល​នៃ​ការ​អ៊ុលត្រាសោន ការ​ធ្វើ​កោសល្យវិច័យ hysterosalpingography (HSG) ឬ​ការ​ពិនិត្យ​មើល​មាត់ស្បូន និង​ស្បូន
 • ដើម្បីបើកបំពង់ fallopian ដែលស្ទះ
 • ដើម្បីដាក់ implants ពន្យារកំណើតដែលបិទបំពង់ fallopian 
 • សម្រាប់​ការ​វះ​កាត់​ដើម្បី​ព្យាបាល​ដុំ​សាច់ ដុំពក ស្នាម​សម្លាក និង​ច្រើន​ទៀត។
 • រួមជាមួយនឹង laparoscopy ដែលអនុញ្ញាតឱ្យគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកមើលឃើញផ្នែកខាងក្រៅនៃ ស្បូនរបស់អ្នក ក៏ដូចជាសរីរាង្គផ្សេងទៀតនៅក្នុងឆ្អឹងអាងត្រគាករបស់អ្នក។
 • ជួនកាល ការឆ្លុះអេកូអាចត្រូវបានធ្វើឡើង រួមជាមួយនឹងការធ្វើកោសល្យវិច័យ endometrial មុនពេលដំណើរការ D&C ពេញលេញ។

នីតិវិធីនៃ Hysteroscopy

អ្នកអាចធ្វើការឆ្លុះអេកូនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែលអ្នកបានទៅធ្វើការពិនិត្យ។ ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើនីតិវិធី អ្នកអាចនឹងភ្ញាក់ឡើងក្រោមការប្រើថ្នាំស្ពឹក ឬ ក្រោមការប្រើថ្នាំសន្លប់ទូទៅ។ ប្រសិនបើអ្នកមានការប្រើថ្នាំសន្លប់ទូទៅ គ្រូពេទ្យរបស់អ្នកអាចសុំឱ្យអ្នកមិនញ៉ាំ ឬផឹកអ្វីទាំងអស់រយៈពេល 6 ទៅ 12 ម៉ោង។ ប្រសិនបើអ្នកភ្ញាក់ គ្រូពេទ្យនឹងផ្តល់ថ្នាំឱ្យអ្នក ដើម្បីជួយអ្នកឱ្យសម្រាក។ គ្រូពេទ្យក៏នឹងប្រើប្រាស់ថ្នាំ ឬឧបករណ៍ដែលហៅថា dilators ដើម្បីជួយបើកមាត់ស្បូនរបស់អ្នក។

គ្រូពេទ្យរបស់អ្នក នឹងប្រើឧបករណ៍ហៅថា speculum ដើម្បីរក្សាទ្វារមាសរបស់អ្នកឱ្យបើកចំហ។ ប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់ធ្វើតេស្ដ Pap គ្រូពេទ្យរបស់អ្នកប្រហែលជាប្រើវាក្នុងអំឡុងនីតិវិធីនោះផងដែរ។

ពួកគេនឹងបញ្ចូល hysteroscope ថ្នមៗតាមមាត់ស្បូនទៅក្នុងស្បូនរបស់អ្នក ហើយរុញឧស្ម័ន ឬទឹកអំបិលដែលស្រដៀងទៅនឹងទឹក តាមរយៈ hysteroscope ចូលទៅក្នុងស្បូនរបស់អ្នក ដើម្បីពង្រីកវា។ វិធីនេះនឹងផ្តល់ឱ្យគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកអាចឃើញច្បាស់លាស់នៃស្រទាប់របស់វា និងការបើកនៃបំពង់ fallopian របស់អ្នក។

បន្ទាប់មកពួកគេនឹងឃើញផ្នែកខាងក្នុងនៃស្បូនរបស់អ្នកជាមួយនឹងរូបភាពដែលបង្ហាញនៅលើម៉ូនីទ័រវីដេអូ។

ប្រសិនបើ hysteroscopy គឺដើម្បីព្យាបាលលក្ខខណ្ឌដូចជា polyps ឬ fibroids គ្រូពេទ្យរបស់អ្នកនឹងបញ្ចូលឧបករណ៍សម្រាប់យកចេញនូវជាលិកាមិនធម្មតាតាមរយៈ hysteroscope ។

ពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតដើម្បីធ្វើ hysteroscopyនេះ ប្រសិនបើអ្នកមករដូវទៀងទាត់គឺសប្តាហ៍ដំបូងបន្ទាប់ពីការមករដូវរបស់អ្នក។ អ្នកអាចនឹងថតឆ្លុះអេកូ នៅពេលណាក៏បាន ប្រសិនបើអ្នកអស់រដូវ។ គ្រូពេទ្យនឹងមិនធ្វើ hysteroscopy ទេប្រសិនបើអ្នក៖

 • មានរដូវ
 • មានផ្ទៃពោះ
 • មានការឆ្លងមេរោគអាងត្រគាក
 • មាន ​ជំងឺ​អ៊ប៉ស​ប្រដាប់​ភេទ( genital herpes )ឬ​សញ្ញា​ដែល​អ្នក​អាច​មាន​វា។
 • មាន​មហារីក​មាត់ស្បូន ឬ​មហារីក​ស្បូន
 • គ្រូពេទ្យក៏ប្រហែលជាមិនណែនាំអោយអ្នកធ្វើ hysteroscopy ដែរ ប្រសិនបើអ្នកមានជំងឺបេះដូង ឬងាយនឹងហូរឈាម។ ពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកអំពីស្ថានភាពសុខភាពណាមួយដែលអ្នកប្រហែលជាមានមុនពេលធ្វើ hysteroscopy ។ 
 • ប្រាប់គ្រូពេទ្យរបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកមានការមករដូវដោយមិនបានរំពឹងទុកនៅសប្តាហ៍នៃនីតិវិធី។ ពួកគេប្រហែលជាត្រូវកំណត់ពេលវាឡើងវិញ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត កុំប្រើឱសថទ្វារមាស ស្អំ ឬថ្នាំ tampon 24 ម៉ោងមុនពេលធ្វើការវះកាត់។ 

តើការធ្វើ hysteroscopy ចំណាយពេលប៉ុន្មាន?

ការឆ្លុះអេកូជាធម្មតាចំណាយពេលពី 5 ទៅ 30 នាទី។ ក្នុងករណីខ្លះវាអាចចំណាយពេលប្រហែលមួយម៉ោង។ រយៈពេលនៃនីតិវិធីគឺអាស្រ័យទៅលើថាតើអ្នកកំពុងធ្វើការ hysteroscopy ដើម្បីធ្វើអ្វី៖ ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ, ការវះកាត់, ធ្វើទាំងរោគវិនិច្ឆ័យ និងការវះកាត់ ។

តើ hysteroscopy ឈឺចាប់ទេ?

ការឆ្លុះអេកូអាចនឹងមានការឈឺចាប់ ហើយការឈឺចាប់នេះអាចរារាំងគ្រូពេទ្យអោយបញ្ឈប់មុនពេល នីតិវិធីត្រូវបានបញ្ចប់។ ប៉ុន្តែ​វា​ក៏​អាច​នឹង​គ្មាន​ការ​ឈឺចាប់ ឬ​បណ្តាល​ឱ្យ​មាន​ការឈឺចាប់​ស្រាល​ប៉ុណ្ណោះ​។ កម្រិតនៃការឈឺចាប់របស់អ្នកអាស្រ័យទៅលើថាតើអ្នកមានការថប់បារម្ភមុនពេលធ្វើនីតិវិធី, តើត្រូវចំណាយពេលប៉ុន្មាន, ប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់សម្រាលកូនរួច និងច្រើនទៀត។ 

ពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកអំពី ជម្រើសនៃ ការប្រើថ្នាំសន្លប់ និងថ្នាំដែលអាចជួយឱ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ស្ងប់។ 

ការស្ដារឡើងវិញបន្ទាប់ពី Hysteroscopy

អ្នក​ប្រហែល​ជា​អាច​ត្រឡប់​ទៅ​ផ្ទះ​វិញ ហើយ​ញ៉ាំ​ទឹក​មិន​យូរ​ប៉ុន្មាន។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកបានទទួលការប្រើថ្នាំសន្លប់ អ្នកនឹងត្រូវការនរណាម្នាក់ដើម្បីជូនអ្នកត្រឡប់ទៅផ្ទះផងដែរ។

អ្នកត្រូវតែជៀសវាងការរួមភេទ ឬបញ្ចូលអ្វីទៅក្នុងទ្វារមាសរបស់អ្នកយ៉ាងហោចណាស់ 2 សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីនីតិវិធី។ គ្រូពេទ្យរបស់អ្នកក៏អាចប្រាប់អ្នកឱ្យជៀសវាងការត្រាំទឹកក្តៅ និងហែលទឹកអំឡុងពេលការស្ដារឡើងវិញបន្ទាប់ពី Hysteroscopy។ មុនពេលអ្នកត្រឡប់ទៅផ្ទះ គ្រូពេទ្យនឹងប្រាប់អ្នកបន្ថែមទៀតអំពីរបៀបថែទាំខ្លួនអ្នកបន្ទាប់ពីការវះកាត់។

ផលប៉ះពាល់នៃ Hysteroscopy

អ្នកអាចមានការរមួលក្រពើតិចតួច ឬហូរឈាមរយៈពេលពីរបីថ្ងៃបន្ទាប់ពីនីតិវិធី ហើយអ្នកក៏អាចមានឧស្ម័ននៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកដែលអាចមានរយៈពេលប្រហែលជា 24 ម៉ោង។ គ្រូពេទ្យរបស់អ្នកអាចផ្តល់ថ្នាំឱ្យអ្នក ដើម្បីជួយកាត់បន្ថយដល់ការឈឺចាប់ណាមួយ អ្នកក៏អាចមានផលប៉ះពាល់ផ្សេងទៀតដូចជា៖

 • ឈឺក្រពះ
 • ឈឺក្បាលស្រាលឬវិលមុខ
 • ឈឺស្មា
 • ចង្អោរ

ផលវិបាកនៃការឆ្លុះអេកូ

ដូចទៅនឹងនីតិវិធីវេជ្ជសាស្រ្តណាមួយដែរ អ្នកអាចមានផលវិបាកមួយចំនួនពីការឆ្លុះអេកូ ដូចជា៖

 • បញ្ហាពីការប្រើថ្នាំសន្លប់
 • ការ​ឆ្លង​មេរោគ
 • ហូរឈាមច្រើនពេក
 • ការរហែក ឬខូចខាតដល់មាត់ស្បូនរបស់អ្នក ទោះបីជាវាកម្រក៏ដោយ។
 • បញ្ហាជាមួយឧស្ម័ន ឬសារធាតុរាវចេញពីស្បូន
 • ការខូចខាតដល់សរីរាង្គជិតៗដូចជា ប្លោកនោម ពោះវៀន ឬអូវែ
 • ជំងឺរលាកអាងត្រគាក
 • ការ​ឆ្លង​មេរោគ

ទូរស័ព្ទទៅវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកភ្លាមៗ ឬទៅបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ ប្រសិនបើអ្នកមានរោគសញ្ញាដូចជាគ្រុនក្តៅ ឈឺក្រពះធ្ងន់ធ្ងរ ឬហូរឈាមខ្លាំង បន្ទាប់ពីថតឆ្លុះអេកូ។

បកប្រែ និងកែសម្រួលពី WebMD (​https://www.webmd.com/women/what-is-hysteroscopy)