លោកអ្នកនឹងមាន ស្នាមញញឹម ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតយើង

 • ការពិនិត្យ និងប្រឹក្សាបញ្ហាលំបាកមានកូន បុរស/ស្រ្តី (IUI/IVF)
 • ការពិនិត្យស្រាវជ្រាវមេរោគធ្លាក់ស
 • ស្រាវជ្រាវរកមេរោគរលាកទ្វាមាស និងរលាកមាត់ស្បូន
 • ស្រាវជ្រាវរកមើលមហារីកមាត់ស្បូន
 • ពិនិត្យ និងប្រឹក្សាស្រ្តីអស់ឈាមរដូវ
 • ការចាក់វ៉ាក់សាំង ការពារជំងឺ ថ្លើម និងមហារីកមាត់ស្បូន
 • ថែទាំស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ មុន និងក្រោយសម្រាល
 • ផែនការគ្រួសារ មធ្យោបាយពន្យារកំណើតផ្សេងៗ
 • ផ្តល់ប្រឹក្សាអំពីសុខភាពបន្តពូជ បុរស / ស្រ្តី មុនរៀបការ
 • ព្យាបាល និងថែទាំស្រ្តីក្រោយរំលូត និងរលូតកូន
 • សេវាកម្មមន្ទីរពិសោធន៍ផ្សេងៗ (ស្វែងរកជំងឺដំណរពូជ)
 • សេវាកម្ម ឆ្លុះមើលដៃស្បូន
 • អេកូសាស្ត្រ
 • សេវាកម្មស្ទីមសែល
 • សេវាកម្មព្យាបាលស្រទាប់ក្នុងស្បូនដោយ PRP
 • ដើម្បីមានកូន សេវាកម្មយន្តហោះសង្គ្រោះបន្ទាន់
 • សេវាកម្មថែរក្សាសម្ភស្ស